Fysioterapi

REWIRE tilbyder specialiseret fysioterapeutisk behandling tilpasset dine individuelle behov. Du kan få hjælp til akutte skader, genoptræning efter operation, periodiske gener og andre fysiske problematikker.

 

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, undersøges din problematik dybdegående. I undersøgelse og behandling inddrages parametre der vedrører livsstil, biomekanik og funktionalitet.

 

I klinikken lægges der vægt på et højt fagligt niveau. En af vejene dertil er kontinuerlig videreuddannelse indenfor emner som behandlingsteknikker, træning, smerteteori, søvn- og neurovidenskab.

 

Der søges altid mod den optimale balance mellem evidens- og erfaringsbaserede behandlingstilgange, ved at følge forskningsudviklingen og forbedre den traditionelle tilgang.

Træning

Træningsøvelser er, med enkelte undtagelser, essentielle i processen til at blive rask. Vores kroppe er bevægeapparater og træningsterapi er behandlingsmetoden med det stærkeste evidensgrundlag.

 

Du vil altid blive grundigt instrueret og vejledt i relevante træningsøvelser af terapeuten. Klinikkens faciliteter giver mulighed for træningsudførsel, men graden af success i et behandlingsforløb bestemmes ultimativt af din egen indsats udenfor klinikken.

Manuel behandling

Manuelle behandlingsteknikker har til formål at afslappe muskulatur, øge cirkulation og øge bevægeligheden i led. Dette er, for mange, basis i forståelsen af hvad traditionel fysioterapeutisk behandling indebærer.

 

I klinikken anvendes teknikker som ”Mulligan”, bindevævsmassage, triggerpunktsbehandling og forskellige muskelafslappende og ledbevægeligheds behandlingsformer.

Ledmanipulation

Muskelspændinger og bevægelsesbegrænsninger ledsages ofte af led med nedsat bevægelighed. Ledmanipulationsteknikker ses i disse tilfælde som et effektivt behandlingsredskab. Teknikkerne kendes også fra behandlinger hos osteopater og kiropraktorer.

 

De teknikker der anvendes i klinikken, er udvalgt som værende blide, behagelige og samtidig effektive.

Idrætsskader

Skadestyperne kendetegnes ved at være enten akutte, som eksempelvis fiberskader, eller langsomme og snigende i udvikling som ved akillesseneirritationer, springerknæ, tennisalbue og skudarm.

 

Med både uddannelse og erfaring i idrætsskader har fysioterapeuten et stærkt grundlag for at kunne analysere problematikken, samt hjælpe dig tilbage til de aktiviteter du synes er mest glædesgivende.

 

REWIRE har særligt indblik i følgende sportsgrene:

 

  • Håndbold
  • Badminton
  • Basketball
  • Tennis

 

Dette udelukker naturligvis ikke andre sportsgrene, men understreger blot klinikkens særlige kompetencer.

Screening

Har du gener og er i tvivl om det kræver behandling, tilbyder REWIRE ”Screening”, en gratis ydelse på 15 minutter. Formålet er en kort og ærlig faglig vurdering og vejledning i, hvad dit næste skridt bør være.

 

Der ydes ikke behandling ved denne konsultationsform, og undersøgelsen er ikke dybdegående som ved fx førstegangskonsultation.

Kompenseringsstrategier

Når kroppen vælger et kompenseringsmønster, er det ikke kun på grund af smerteoplevelsen. Det er en naturlig forsvarsrespons, som styres af vores nervesystem.

 

Kompenseringsmønstre giver mening, når fx en aktuel vævsskade skal aflastes. Når skaden er helet er kompenseringen ikke altid længere hensigtsmæssig – og dét kan skabe andre gener i kroppen.

 

Hos REWIRE analyseres kompenseringsstrategierne i dybden. Ved at afdække de styrende komponenter kan der behandles mere målrettet og effektivt.

Søvn

En vigtig komponent i kroppens restitutionsproces er søvn. For at optimere din heling underbygges behandlingsforløb hos REWIRE med viden om søvn. Denne unikke tilgang understøttes af forskning, der viser hvor stor indvirkning søvn har på bl.a. skader og heling, mental parathed, reaktionsevne mm.

 

Det skal understreges at klinikken ikke tilbyder behandling for medicinske eller psykologiske søvnlidelser, da det er udenfor kompetenceområdet. Klinikken kan i de tilfælde referere til egen læge, søvnspecialister og søvnklinikker.

REWIRE SERVICES

Fysioterapi

Kompenseringsaflæring, Idrætsfysioterapi, søvnvidenskab og forskellige behandlingsteknikker, er blandt flere af de redskaber der anvendes til at hjælpe dig.

Screening

Hvis du oplever en problematik og er i tvivl, om det kræver behandling, tilbyder REWIRE en gratis vurdering.

Moderne fysioterapi

I moderne tid med konstant udvikling, kræver det en terapeutprofil som er omstillingsparat, kan adaptere, tænke og analysere problematikker holistisk og tidssvarende.

Firma- og sundhedsordning

Få viden om og redskaberne til at forbedre medarbejdersundhed og arbejdsplads. REWIRE gennemgår arbejdspladser og arbejdsstillinger, underviser i arbejdssundhedsrelaterede emner, tilbyder tidsgaranti til førstegangsbehandling og mere.

Swipe eller brug pilene for at se flere services

Kontakt os ang. screening

 

Ydelsen kan ikke bookes online, men brug kontaktformularen til din forespørgsel, og klinikken vil svare dig hurtigst muligt.

COVID-19 SAFE

Alle behandlere i klinikken er fuldt vaccinerede og sikrer ordentlige hygiejneforhold med rengøring af kontaktflader, udstyr og regelmæssig udluftning, så du kan føle dig tryg i behandlingsrammerne.

Af samme årsag opfordrer klinikken de besøgende til at overholde statens aktuelle retningslinjer. Klinikken tager kun imod klienter som er raske og symptomfri ved fremmøde. Bliv hjemme hvis der er personer i din husstand eller omgangskreds der er smittede.

Er du i tvivl kan du finde den relevante info her:

coronasmitte.dk

sst.dk

ssi.dk